20 års-jubileum 2012!!

20 års-jubileum 2012!!

Å! Fiske Eskilstuna bildades 1992 och firar följaktligen 20 år som anordnare av ett lättillgängligt fiske efter regnbåge och andra öringsarter. Vi börjar firandet under 2012 med att erbjuda alla veteranfiskare födda 1947 och tidigare dvs alla ålderspensionärer ett med 50% rabatterat licenspris för fiske på vårt licensområde mellan Tunafors Kraftstation och broarna vid Tullgatan respektive över till Munktelssområdet. En intresserad veteranfiskare köper 10 daglicenser a´ 100 kr/st (ordinarie vuxenvillkor är 20 daglicenser) eller erlägger motsvarande värde på 1000 kr direkt vid försäljningsstället och fiskar då GRATIS resten av 2012. För mer info kontakta Anders på kansliet, 016-126508/070-915 85 27.

Skriv ett svar