Om Å! Fiske

Å! Fiske i Eskilstuna är en ideell förening som är ansluten till Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund.

Föreningen bildades i maj 1992 som en projektgrupp och sektion av Sportfiskarna Sörmland. Sedan hösten 1999 är Å! Fiske en fristående ideell förening.

Å! Fiske har anställd personal, som kan ge fisketips och kan även ställa upp som fiskeguider. Vild vildmarkssjö Trehörningen som är belägen i Näshultaskogarna är ett komplement till fisket i Eskilstunaån och kan hyras av intresserade. Fiskeutrustning finns att hyra.

Nuvarande styrelse

  • Ordförande Nicklas Andersson
  • Ledamoten Sven-Olov Lindeberg,
  • Kassör Eva Andersson E.A Bokföringstjänst,
  • Ledamoten Marcus Stenborg
  • Ledamoten Börje Hellsberg,
  • Ledamot och representant för tillsynsmännen Bengt Magnusson,
  • Ledamoten Dennis Hagström
  • Adjungerad till styrelsen som sekreterare är heltidsanställde föreningskonsulenten Anders Stridh.
  • Anlitad revisor är förtroendevalde Mats Larsson.