Bli medlem i Å! Fiske och Sportfiskarna

Sportfiskare som vill vara med och påverka verksamheter lokalt i Eskilstuna under löpande tid eller på årsmötet och även nationellt gör det enklast genom att bli medlem i Å! Fiske och Sportfiskeförbundet.

För en vuxen kostar medlemskapet 220 kr, där 210 kr är kostnaden för medlemskapet i Sportfiskarna (Sportfiskeförbundet). Vi vidarebefordrar och registrerar ditt medlemskap till förbundet förutom medlemskapet i å! Fiske.

För juniorer upp till 18 år är medlemsavgiften 115 kr, där 105 kr går till medlemskapet i Sportfiskarna.

 

I medlemskapet i Sportfiskarna ingår:

  • en personlig olycksfallsförsäkring kopplat till fritidsaktiviteter
  • fem medlemstidningar/år
  • personligt stöd för förbundets arbete om allmänhetens tillgång till ett bra fiske och för friska fiskbestånd i friska vatten

Önskas mer information, vänligen kontakta kansliet.

 

Länkar på denna sida