Miljöpolicy & stadgar

Föreningen Å! Fiske Eskilstuna har som övergripande mål att skapa intresse för sportfiske och främja arbete för bra vattenmiljö. Detta ska ske i en öppen, ideell förening som prioriterar verksamheter för ungdomar.
Föreningen strävar efter samarbete med miljöorganisationer, skolor, det lokala näringslivet och besöksnäringen.

Styrelsen har sammanfattat föreningens syfte enligt följande:

Å! Fiske Eskilstunas uppdrag är att sträva efter att öka intresset för sportfisket i Eskilstuna till gagn för

  • Kommunens innevånare
  • Turism
  • Näringsliv
  • Vattenmiljön