Miljöpolicy & stadgar

Miljöpolicy & stadgar

Föreningen Trehörningsfisket Näshulta  har som övergripande mål att skapa intresse för sportfiske och främja arbete för bra vattenmiljö. Detta ska ske i en öppen, ideell förening som prioriterar verksamheter för ungdomar och för biologisk mångfald.
Föreningen strävar efter samarbete med miljöorganisationer, skolor, det lokala näringslivet och besöksnäringen.

Styrelsen har sammanfattat föreningens syfte enligt följande:

Trehörningsfisket Näshultas uppdrag är att sträva efter att generellt öka intresset för sportfisket till gagn för varje intresserad som vill vara en del och aktiv part i sportfiskets många och breda teman!