Ungdomssektionen

Tack vare samarbetspartners ekonomiska stöd har Å! Fiske Eskilstuna haft möjlighet att erbjuda juniorer avlönat sommarlovsarbete. Vi siktar naturligtvis mot att fortsättningsvis erbjuda juniorer sommarlovsarbete framgent. Arbetsuppgifterna är bland annat att hjälpa till med Sportfiskefritids direkt efter skolavslutningen för yngre juniorer mellan 8-12 år.