Vår konsulent

Kansliet

Anders är vår föreningskonsulent på heltid. Till veckans glädjeämnen hör fiskutsättningen.

Utbildning

Alla i föreningens styrelse har miljöutbildning och i fiskeskolor står alltid fiske- och vattenvård på programmet även för de yngsta. Där har Anders ansvaret.

Tillsyn

På dagtid svarar Anders för tillsynen. På kvällar och helger tar andra tillsynsmän över.

Upplysningar

Telefonnumret till kansliet är 016-12 65 08. Bli inte förvånad om Anders är ute och därför inte svarar. Prova då mobilen 0709-15 85 27.