”Fiskar och Fiske i Eskilstuna kommun”!! Fiskeguiden är klar!!

”Fiskar och Fiske i Eskilstuna kommun”!! Fiskeguiden är klar!!

Under 2011 har Å! Fiske samarbetat med kommunens Stadsbyggnadsförvaltning med att ta fram en efterfrågad Fiskeguide för Eskilstuna kommun. Å! Fiskes del i projektet har varit att ta fram manus och att projektsamordna alla delar i guiden. Fiskeguiden finns för övrigt med i kommunens antagna Vattenplan från 2006 men det har alltså dröjt till 2011 med att ta fram den. MEN NU ÄR FISKEGUIDEN SOM ÄR PÅ 48 SIDOR I FICKVÄNLIGT FORMAT KLAR! Den avhandlar och informerar om Fiskelagen, Allemansrätten, Sportfiskeetiska regler, Vatten och vattenvård, artbeskrivningar av olika vanliga fiskar i kommunen samt användbara kartor över fiskeplatser och sjösättningsramper. För att informationen i Guiden ska nå så många som möjligt är framtagen på fem språk; svenska, finska, engelska, arabiska och sorani och den kommer att distribueras på Medborgarkontoren, Turistbyrån, Stadsbyggnadsförvaltningen, Sportfiskebutikerna Görans Sportfiske och Tomas Sportfiske&Fritid och den finns även att få från Å! Fiske. Inom kort kommer den även att finnas digitalt på kommunens hemsida, www.eskilstuna.se och på Å! Fiskes hemsida www.afiske.se. Mycket nöje!!

Kommentera

2 Kommentarer på "”Fiskar och Fiske i Eskilstuna kommun”!! Fiskeguiden är klar!!"


Guest
Gustav
6 years 7 months ago

Hur stora är chanserna att fånga regnbågen under denna tid? Med tanke på temperaturen!