Fiskeregler

Fiskelicensen som du köper är personlig och får aldrig överlåtas och ska bäras synlig samt vara undertecknad för att vara giltig. Fiskelicensen berättigar till tre regnbågar per dag och fiskekort i Eskilstunaån, för TREHÖRNINGEN gäller TVÅ regnbågar, endast en fiskelicens per person och dag.

Den som fiskar med stöd av ett fiskekort förbinder sig att på begäran av fisketillsyningsman för kontroll av fångst uppvisa bagage och fordon.

Endast spöfiske på licensområdet och maximalt en krok och ett spö/fiskare. Licensen ska bäras synlig. Följande är INTE tillåtet:

  • att vada i vattnet
  • att fiske från båt och flytring
  • att vid bottenmete använda blysänke
  • återutsätta krokad ädelfisk

Upprepade regelbrott eller enskild grov överträdelse innebär indragning av årslicens och avstängning under gällande kalenderår. Tjuvfiske polisanmäls alltid. Vid åsänkning över 1,5 meter inträder generellt fiskeförbud på licensområdet.

 

In english

Baglimit: 3 rainbow, trout or grayling daily. All trout and grayling lessthan 30 cm must be released immediately. Only fishing with rod is allowed in the licencearea and maximum one hook and rod/person. Repeatedly transgressions to rules leads to cancellation of the licence and angler forfeit the right to fishing. Licence must be visible. The following is NOT allowed:

  • to wade in the water
  • floatation devices
  • lead sinkers
  • catch & release

Fishing is forbidden when waterlevel is severly lowered.