Fiskeregler

Fiskeregler för Trehörningsfisket Näshulta.

Fiskelicensen som du köper är personlig och får aldrig överlåtas och ska bäras synlig samt vara undertecknad för att vara giltig. Fiskelicensen berättigar till för TREHÖRNINGEN TVÅ regnbågar, endast en fiskelicens per person och dag.

Den som fiskar med stöd av en fiskelicens för Trehörningen förbinder sig att på begäran av föreningens fisketillsyningsman för kontroll av fångst uppvisa bagage och fordon. Tjuvfiske polisanmäls alltid!

Endast spöfiske på fiskelicensområdet i Trehörningen gäller och maximalt en krok och ett SPÖ/fiskare. Licensen ska bäras synlig. Följande är INTE tillåtet:

  • att vada i vattnet
  • att fiska från båt och flytring
  • att vid bottenmete använda blysänke
  • återutsätta krokad ädelfisk

Upprepade regelbrott eller enskild grov överträdelse, exvis överuttag och överträdelse av fiskekvoten eller att inte respektera regelverket för grillning/eldning vid sjön, innebär indragning av fiskelicensen för Trehörningen och avstängning under gällande kalenderår. Tjuvfiske polisanmäls alltid. .

 

In english; for lake Trehörningen in the forest of Näshulta

Baglimit: 2 rainbow trout daily, maximum one fishinglicense each day/person.  Only fishing with rod is allowed at Trehörningen and maximum one hook and ROD/person. Repeatedly transgressions to rules leads to cancellation of the fishinglicence and angler forfeit the right to fishing for rest of each kalendarannum. Licence must be visible. The following is NOT allowed:

  • to wade in the water
  • floatation devices
  • lead sinkers
  • catch & release