SAMARBETE

Föreningens samarbetspartners!

En premiärsäsong för Trehörningsfisket Näshulta har inletts med  påfyllning av 150 kg regnbåge i höga vikter mellan 1,5-2,5 kg till påskhelgen 2019. I och för sig så är det naturligtvis inte den första utsättningspremiären vid skogssjön i Näshultaskogarna där verksamheten faktiskt började redan 2007 och då som ett resultat av den dåvarande föreningen Å! Fiskes Eskilstunas  breddning och komplement till det tätortsnära fisket längs centrumfisket i Eskilstuna med därutöver fiske i sörmländsk vildmark för att nå så många så intresserade av sportfiske och friluftsliv som möjligt. Det nya föreningsnamnet Trehörningsfisket Näshulta är skapat och beror på att vår förenings tidigare verksamhet för Eskilstunaåns centrumsträcka (möjligen betydligt större områden men regelverket är svårtolkat) numera bedrivs i ny skepnad av Eskilstuna kommun som sagt upp det förvaltningsavtal som Å! Fiske Eskilstuna haft sedan 1992 dvs under 26 år! Vi samtliga som varit involverade i tidigare verksamheter kring Å! Fiske Eskilstuna riktar ett STORT TACK till ALLA samarbetspartners som gav stöd till föreningen under ALLA säsonger från 1992!. Stödet från välvilliga partners ska och kan aldrig underskattas utan det var helt avgörande för den offensiva och utåtriktade verksamheten som var föreningens ledord under alla år mellan 1992-2018 med inriktning på sportfiskets utveckling, ungdomsverksamheter, miljöfrågor och integration. När det gäller centrumfisket i Eskilstuna är det från 2019  numera kommunen som har svar på allt som gäller sportfisket, regelverk, fisketillsyn om efterlevnad om exvis att ha giligt fiskekort och att följa fastställda fiskeregler samt ge en intresserade generell service runt Eskilstunaån, exvis även städning av bryggor för allas bekvämlighet och att vara kontaktbara! Kontakta kommunens Kultur&Fritidsförvaltnings ansvariga Malin Göransson vid frågor eller felanmälningar om skötseln runt fiskekortsområdet i Eskilstuna centrum!

Det var vi som löpte linan fullt ut för Å! Fiske Eskilstuna 2018!!

 • E.A BOKFÖRINGSTJÄNST
 • LARS TYRFORS BYGGNADS AB
 • OKQ8 FRÖSLUNDA
 • OKQ8 VÄSTERGATAN
 • SLOTTSLAX
 • SPARBANKSSTIFTELSEN REKARNE
 • SPORTFISKARNA
 • SWEROB
 • VOLVOBOLAGEN I ESKILSTUNA
 • STENS ALLSERVICE & FISK
 • IMPORTSPECIALISTEN
 • INTROPRIS (F.D. HUNTYARD&BERRAS)

Alldeles säkert har vi har plats för många fler och framtida  samarbetspartners. Vid intresse kontakta Anders på 070-9158527!