”Skapligt” utfall av hyrfisket i Trehörningen!!!

”Skapligt” utfall av hyrfisket i Trehörningen!!!

Gruppen som bokat vår hyrsjö Trehörningen i Näshultaskogarna mellan Bälgviken och Svalboviken den 28 april var mycket nöjda med utfallet på totalt 55 landade regnbågar. I lördags 5 maj var det en ny bokning och den 19-hövdade gruppen var kollossalt lyckosam eller skicklig (välj vilket) med en total fångst på 79 regnbågar. ”Att det var två rivaliserande fiskeklubbar i Eskilstuna kommun som besökt oss de två senaste lördagarna föranleder egen tolkning av skickligheten hos medlemmarna i respektive klubb.”

  1. Lars LindforsLars Lindfors05-09-2012

    Får dom med dagfiskekort ” nå ” fisk . Vi hörs ! Lasse !

  2. AndersAnders05-10-2012

    Jo då Lasse, men hitintills har vi bara haft 5 besök och ingen har varit utan!!

Skriv ett svar