Vi behöver hjälp från allmänheten!!

Vi behöver hjälp från allmänheten!!

Vi påminner om stölden av vårt nät från gångbron till Strömsholmen under lördagen 25 september. Om du sett något som kan bringa klarhet i saken och kopplas till stölden är vi ytterst tacksamma för din information. Ring kansliet 070-9158527.

Skriv ett svar